Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Vadas Vendégház

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.01.19
Sára, Márió

Vadas Vendégház

Vadas Ven­dég­ház

Ven­dé­ge­ink részére min­den igényt kielé­gítő, vala­mint egy lakat­lan szi­get inti­mi­tá­sát, nyu­gal­mát és csend­jét biz­to­sító szál­lás­le­hető­sé­get kínálunk.

A szál­lás­hely adottságai:

 • 9 férő­hely 3 szo­bá­ban (ágy­nemű­hu­zat­tal és törölközővel)

 • Moz­gás­kor­lá­to­zot­tak részére kiala­kí­tott szoba és fürdőszoba

 • Fatü­ze­lésű kandalló

 • Konyha (tűz­hely, hűtő­szek­rény, mik­ro­hul­lámú sütő, főző– és étkező edények)

 • Inter­net elérés (Wi Fi)

 • Tele­ví­zió

 • Kis­ál­lat nem hozható

 • Nem dohányzó szobák

 • Fedett veranda kerti búto­rok­kal, kerti sütögető

 • Boros­pince

 • Ját­szó­tér (csúszda, mászóka, homo­kozó, libikóka)

 • Kerék­pár­köl­csönző

 • Sétány

 • Beto­no­zott parkoló

 • Par­kerdő fló­rája és faunája

 • Prog­ra­majánló

Szál­lás­fog­la­lás, további információ:

06 70 372 73 40

Ára­ink:

Föld­szinti szoba közös­ségi tér­rel 12.000,-/Ft/ éjszaka

Eme­leti 1. számú szoba 4.000,- Ft/ éjszaka

Eme­leti 2. számú szoba 4.000,- Ft/ éjszaka

Kau­ció 15.000,- Ft

Üze­mel­tető:

Jászal­só­szent­györgy Ifjú­sági Egyesület

(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 70/b.)

Vár­juk szeretettel!

 


 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.