Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Testvérvárosi kapcsolat

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Testvérvárosi kapcsolat

Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata hosszú évek óta tart fent nagyon jó testvér-települési kap­cso­la­tot a dél– len­gyel­or­szági Tar­nów Gmina váro­sá­val. A város gaz­dag tör­té­neti múltra tekint vissza, melyet nem­csak a régé­szeti lát­ni­va­lók, hanem a sok­féle stí­lus­ban (gótika, barokk, klasszi­ciz­mus) meg­épült emlékmű­vek is alátámasztanak.

A város hol­napja a www.gmina.tarnov.pl olda­lon tekint­hető meg.

A város címere:

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.