Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Önkormányzati rendeletek

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2022.01.18
Piroska

Önkormányzati rendeletek

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Kép­vi­selő — tes­tü­le­té­nek hatá­lyos, egy­sé­ges szer­ke­zetbe fog­lalt ren­de­le­tei az alábbi linkre kat­tintva érhetőek el:

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.