Váltás az akadálymentes változatra Pályázati hirdetmény | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Pályázati hirdetmény

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete a 128/2013 (VIII.15.) KT határozatával

Önkor­mány­zati ingat­lan hasz­no­sí­tá­sára vonatkozóan

pályá­zat kiírá­sá­ról döntött.

A tel­jes pályá­zati hir­det­ményt itt olvas­hat­ják!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.