Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztatás szúnyoggyérítésről | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

Tájékoztatás szúnyoggyérítésről

Ezúton érte­sít­jük a tisz­telt lakos­sá­got, hogy a SZEMP Air Kft.  Jászal­só­szent­györgy Köz­ség köz­igaz­ga­tási terü­le­tén szú­nyog­gyé­rí­tést végez

Földi irtás idő­pontja 2018. ápri­lis 27 (pén­tek) 21:00 óra (nap­nyugta) utáni órákban.

Fel­hasz­ná­lásra kerülő vegy­szer CORATRIN, mely a MÉHEKRE VESZÉLYES!!!

 

Kér­jük a méhek elzá­rá­sá­ról gon­dos­kodni szíveskedjék!

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.