Váltás az akadálymentes változatra Elkészült Jászalsószentgyörgy Településképi Arculati Kézikönyve | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Elkészült Jászalsószentgyörgy Településképi Arculati Kézikönyve

 

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete 130/2017. (XII.14.) KT hatá­ro­za­tá­val jóvá­hagyta a tele­pü­lés­képi ren­de­le­tet meg­ala­pozó a hatá­ro­zat mel­lé­kel­tét képező „Jászal­só­szent­györgy Tele­pü­lés­képi Arcu­lati Kézi­könyv” meg­ne­ve­zésű dokumentumot.

A doku­men­tum­ról készí­tett KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ itt olvas­ható.

A Tele­pü­lés­képi Arcu­lati Kézi­könyv .… itt meg­te­kint­hető.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.