Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub

A klub 1995. őszén ala­kult, jelen­legi lét­száma 62 fő. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyug­dí­ja­sok Kul­tu­rá­lis és Érdek­vé­delmi egye­sü­let­nek 13 éve tagja klu­bunk, ezen kívül csat­la­koz­tunk a nyug­dí­jas klu­bok és idő­sek Éle­tet az Évek­nek Orszá­gos Szö­vet­sé­gé­hez is. Ren­ge­teg meg­hí­vást kapunk orszá­gos nyug­dí­jas talál­ko­zókra, ahol műsor­ral lépünk fel. 14 éve tart­juk a kap­cso­la­tot test­vérklu­bok­kal, töb­bek között össze­já­runk: jános­hi­dai, alattyáni, jász­já­kó­halmi, jász­la­dá­nyi, jász­ka­ra­jenői nyugdíjasokkal.

Kobela Tiborné klubvezető