Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.11.20
Jolán

Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön (I. ütem)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elkezdő­dött a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat „Komp­lex bel­te­rü­leti víz­ren­de­zés Jászal­só­szent­györ­gyön (i.ütem)” című projektje.

2014.03.19.

A Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2011-ben sike­re­sen pályá­zott az Új Szé­che­nyi Terv kere­té­ben meg­hir­de­tett „Bel­te­rü­leti bel– és csapadékvíz-védelmi fejlesz-tések” című pályá­zati kiírásra. A 333 mil­lió forint össz­költ­ségű pro­jekt kere­té­ben az önkor­mány­zat, Jászal­só­szent­györgy bel­te­rü­leti zápor­tá­ro­zó­i­nak és csa­pa­dék­víz elve­zető csa­torna háló­za­tá­nak vizs­gá­la­tát, egy­sé­ges rend­szer kiala­kí­tá­sát és egyes sza­ka­sza­i­nak fej­lesz­té­sét kívánja meg­ol­dani.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat
5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a
www.jaszalsoszentgyorgy.hu

Tovább olvas …

*********

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sike­re­sen zárult a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat „Komp­lex bel­te­rü­leti víz­ren­de­zés Jászal­só­szent­györ­gyön (I.ütem)” című projektje.

2014.12.03.

A Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 2011-ben sike­re­sen pályá­zott az Új Szé­che­nyi Terv kere­té­ben meg­hir­de­tett „Bel­te­rü­leti bel– és csapadékvíz-védelmi fejlesz-tések” című pályá­zati kiírásra. A 333 mil­lió forint össz­költ­ségű pro­jekt kere­té­ben az önkor­mány­zat, Jászal­só­szent­györgy bel­te­rü­leti zápor­tá­ro­zó­i­nak és csa­pa­dék­víz elve­zető csa­torna háló­za­tá­nak vizs­gá­la­tát, egy­sé­ges rend­szer kiala­kí­tá­sát és egyes sza­ka­sza­i­nak fej­lesz­té­sét oldotta meg.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat
5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a
www.jaszalsoszentgyorgy.hu

Tovább olvas …

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.