Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Körzeti Megbízottak

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Körzeti Megbízottak

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

KÖRZETI MEGBÍZOTT

KÖRZETLEÍRÁSOK, FOGADÓÓRÁK

1. számú kör­zet­hez tar­tozó utcák:

Akác­fa­sor, Balassa, Bat­thyány, Ber­csé­nyi M., Cso­ko­nai, Déli­báb, Dózsa Gy., Eöt­vös, A fő út 70/b szám­tól fel­felé, Hunyadi J., Ifjú­ság, Kos­suth L., Köl­csey F., Már­tí­rok, Mikes K., Nyár, Pacsirta, Rákó­czi utca páros oldala, Sza­bad­ság, Szegfű, Szé­che­nyi, Tavasz­mező, Tán­csics, Vécsey, Wes­se­lé­nyi, Zöldmező

Hegedűs Gábor r. ftőrm., kmb.

Foga­dó­óra min­den páros héten szer­dán: 08:00–09:00 óráig, Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a (pol­gár­mes­teri Hiva­tal) kmb irodában.

Elér­hető­sége szol­gá­lati idő­ben: 30/6966–349

2. számú kör­zet­hez tar­tozó utcák:

Álmos, Ady E., Arany J., Árpád, Bacsó B., Béke, Építő, Erdő, a Fő út 70/a szám­tól lefelé, Fürst S., Hold, Iri­nyi, Ist­ván, Jász, József A., Liget, Madách, Malom, Micsu­rin, Petőfi S., Rad­nóti utca párat­lan oldala, Rózsa, Ság­vári, Somo­gyi B., Tompa M., Tavasz, Temető, Vásár, Virág, Vízi­ma­lom, Vörösmarty.

Tar­pai Tamás r.őrm, kmb.

Foga­dó­óra min­den párat­lan héten szer­dán: 10:00–11:00 óráig, Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a (pol­gár­mes­teri Hiva­tal) kmb irodában.

Elér­hető­sége szol­gá­lati idő­ben: 30/6966–349

Szol­gá­lati időn kívül hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot.

A foga­dó­óra idő­pont­já­nak meg­vál­toz­ta­tá­sát szol­gá­lati és egyéb okok miatt fenn­tart­juk, az új idő­pont­ról tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt Lakosságot!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.