Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Jászalsószentgyörgy temetője és Védett Sírkertje

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Jászalsószentgyörgy temetője és Védett Sírkertje

A szerző (Luká­csi László) a jászal­só­szent­györ­gyi temetőt és Védett Sír­kert­jét mutatja be gaz­da­gon illuszt­rálva. Kiváló adat­köz­lés­sel állunk szem­ben. A szerző sorra veszi a temető nagy kőke­reszt­jeit, jel­leg­ze­te­sebb síro­kat, sír­fel­ira­to­kat, harang­lá­bat, rava­ta­lo­zót, a régi csősz­há­zat, sőt még archív képe­ket is közöl. Szá­mos sírt külön is ele­mez, főként a Védett Sír­kert­ben álló­kat csoportosítja.

Kiváló munka, párat­lan adat­köz­lés, pre­cíz, igé­nyes megvalósítás.

Bene­dek Csaba néprajzkutató

Dam­ja­nich János Múzeum Szolnok

 

 Itt olvasható:

Jászal­só­szent­györgy temetője és Védett Sírkertje

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.