Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Tájékoztató a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% felhasználásáról

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Tájékoztató a személyi jövedelemadóból felajánlott 1% felhasználásáról

Köszön­jük az 1%-ok felajánlását!

Köszön­jük mind­azok támo­ga­tá­sát, akik a 2010. évi sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó­juk 1%-át ala­pít­vá­nyunk­nak aján­lot­ták fel. A NAV által kiutalt összeg 40.678 Ft. Az összeg­ből Kará­csonyra vásá­rol­tunk moz­gás­fej­lesztő esz­kö­zö­ket, játé­ko­kat az óvo­dás gyer­me­kek részére.

 

Köszön­jük támo­ga­tá­su­kat: a „SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT” Alapítvány

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.