Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Ifjúsági Egyesület

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Ifjúsági Egyesület

civil-ifju-sgilogo-full

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület

Ala­pí­tás éve: 2006

Ala­pító elnök: Halas-Berényi Judit
Bírósági bejegyzés száma: Kny. 60.096/2006
Közhasznú minősítés: Közhasznú
Székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.
E-mail: jife06@freemail.hu
Működési terület: Jászalsószentgyörgy község közigazgatási területe
Adószám: 18840698–1–16
Számlavezető bank: Jász– Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 69500163–11004132
Jelenlegi taglétszám:
19 fő
Elnö­kök: Halas-Berényi Judit, Törő­csikné Tóth Erika, Vörös Judit

Telefonszám: +36–70/667‑0410,+36–70/667‑0414

A Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület 2006. október 27-én alakult, 14 helyi fiatal kezdeményezésével. 2006. december 8-tól működhet, mint közhasznú szervezet a bírósági végzés jogerőre emelésével.

Az Egye­sü­let célja (Ptk. 3:5 § c) pontja alap­ján) a Jászal­só­szent­györ­gyön élő fia­ta­lok kul­tu­rá­lis, sport, sza­bad­idős és köz­életi tevé­keny­sé­gé­nek segí­tése. A prog­ra­mok szín­vo­na­las szer­ve­zése érde­ké­ben együttmű­kö­dik hasonló célo­kat kitűző civil– és egyéb közös­sé­gek­kel. Szer­ve­ze­tünk részt vesz a köz­ség épí­tett és ter­mé­sze­tes kör­nye­ze­té­nek védel­mé­ben is.

19tagja van jelenleg az egyesületnek. Igyekszünk olyan környezetet kialakítani, hogy a fiataloknak legyen kedvük velünk együtt dolgozni.

Elnök­ség Tagjai:

 • Vörös Judit – elnök
 • Fekete Anikó – titkár
 • Lázárné Ádám Tímea — alelnök
 • Halas-Berényi Judit – vezető elnök­ségi tag

Felügyelő Bizottság tagjai:

 • Kovács Csaba
 • Gonda Vivien
 • Ádám Csaba

Örö­kös tag: Szi­lá­gyi Péter †

Tagok:

 • Ádám János
 • Dohándi Enikő Anna
 • Gál Judit
 • Simon Ágnes
 • Hom­ajovszki Tibor
 • Kiss Esz­ter
 • Kovács Csaba
 • Laka­tosné Tol­vaj Miléna
 • Seres Dorina
 • Szarvák Imre
 • Törő­csikné Tóth Erika
 • Törő­csik Renáta
 • Tőzsér Kitti
 • Vig József