Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Képviselő-testület tagjai

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.10.20
Vendel

Képviselő-testület tagjai

Szar­vák Imre polgármester,

Feke­téné Lacz­la­vik Ildikó alpolgármester,

Dömők Ist­vánné önkor­mány­zati képviselő,

ifj. Gál Zol­tán önkor­mány­zati képviselő,

Jakusné Vámos Mária önkor­mány­zati képviselő,

Kátai Lajos önkor­mány­zati képviselő,

Koc­zka László önkor­mány­zati képviselő.

**********

Tanács­no­kok:

Civil szer­ve­ze­te­kért és sport­ért felelős tanács­nok: Koc­zka László

Okta­tá­sért és neve­lé­sért felelős tanács­nok: Jakusné Vámos Mária

Önkor­mány­zati kommunikációért

és tele­pü­lési mar­ke­tin­gért felelős tanács­nok: ifj. Gál Zoltán

**********

Bizott­sá­gok:

Pénz­ügyi Bizottság Tele­pü­lés­fej­lesz­tési Bizottság
Elnök Dömők Ist­vánné Elnök Kátai Lajos
Elnök-helyettes Jakusné Vámos Mária Elnök-helyettes Koc­zka László
Tag Kátai Lajos Tag ifj. Gál Zoltán
Tag Dr. Tóth-Daru Péter Tag Nagy Kál­mán
Tag Vigh Mik­lós Tag Zsoldi Lajos

 

**********

Roma Nem­ze­ti­ségi Önkormányzat:

Elnök: Balázs Béla

Elnök-helyettes: Varga Pál

Tag: Hat­vani György Béla