Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy |  Ügyfélfogadási rend

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.05.27
Hella

Ügyfélfogadási rend

 

 

jaszalsoszentgyorgy4

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Pol­gár­mes­teri Hivatalának

Ügy­fél­fo­ga­dási rendje

Hétfő: 8:00–12:00

Kedd: 8:00–12:00 13:00–16:00

Szer­dán: ügy­fél­fo­ga­dás nincs

Csü­tör­tök: 8:00–12:00

Pén­tek: 8:00–12:00


Jegyzői foga­dó­óra:

min­den héten szer­dán 15:00–17:00.

Pol­gár­mes­teri fogadóóra:

min­den héten szer­dán 15:00–17:00.


Elő­ze­tes idő­pont egyez­te­tés szük­sé­ges sze­mé­lye­sen vagy tele­fo­non: 57/556–025 számon.

 

Ügy­védnő fogadóórája:

Dr. Törő­csikné Dr. Király Kata­lin  (06 20 / 923 20 25)

min­den párat­lan héten szer­dán 15:00–17:00 óráig a Pol­gár­mes­teri Hivatalban.