Váltás az akadálymentes változatra IDŐPONTVÁLTOZÁS: március 15-ei megemlékezés | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.06
Csaba

IDŐPONTVÁLTOZÁS: március 15-ei megemlékezés

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az 1848–49-es

for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc évfor­du­ló­já­nak tiszteletére

meg­em­lé­ke­zést tart

2015. már­cius 13-án

16 órá­tól

a Köz­ség­háza Dísztermében.

A prog­ram­ból:

  • ünnepi beszé­det mond Szar­vák Imre polgármester,

  • majd a Szent György Kato­li­kus Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola diák­ja­i­nak ünnepi műsora,

  • ezt követően a Roz­ma­ring Asszony­kó­rus előadása,

  • vége­ze­tül koszo­rú­zás Petőfi Sán­dor szobránál.

Kér­jük tisz­telje meg ünnep­sé­gün­ket jelenlétével!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.