Váltás az akadálymentes változatra MEGHÍVÓ 2014. május 16. (péntek) | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

MEGHÍVÓ 2014. május 16. (péntek)

MEGHÍVÓ

A Jászal­só­szent­györ­gyi Hely­tör­té­neti Kör

tisz­te­let­tel meghívja

Dr. Törő­csik Mária

mar­ke­ting­pro­fesszor, egye­temi tanár

Pécsi Tudo­mány­egye­tem Köz­gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar

Miért és hogyan vásá­ro­lunk – vásár­lói magatartáskutatások

című előa­dá­sára.

2014. május 16. (pén­tek) 17.00

Hely­szín: Köz­ség­háza díszterme

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.