Váltás az akadálymentes változatra MEGHíVÓ VÁLLALKOZÓI FÓRUMRA IDŐPONT: 2019. OKTÓBER 25. 16:30 HELYSZÍN: FALUHÁZ  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.10.31
Farkas

MEGHíVÓ VÁLLALKOZÓI FÓRUMRA IDŐPONT: 2019. OKTÓBER 25. 16:30 HELYSZÍN: FALUHÁZ

Ked­ves 16 és 40 év közötti jászal­só­szent­györ­gyi fiatalok!

Sze­re­tet­tel várunk Ben­ne­te­ket 2019. októ­ber 25-én dél­után 16:30 órára a Falu­házba, ahol Tűzoltó Egye­sü­let műkö­dé­sé­vel és két kör­nyék­beli sike­res, fia­tal vál­lal­kozó tör­té­ne­té­vel ismer­ked­het­tek meg!

Az előa­dást követően svéd­asz­ta­los meg­ven­dé­ge­lés­sel készülünk.

Szólj a bará­ta­id­nak is, gyer­tek minél többen!

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.