Váltás az akadálymentes változatra Meghívó vállalkozói fórumra 07.04. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó vállalkozói fórumra 07.04.

Ked­ves 16 és 35 év közötti jászal­só­szent­györ­gyi fiatalok!

 

Sze­re­tet­tel várunk ben­ne­te­ket 2019. július 4-én dél­után 16:30 órára a Falu­házba, ahol vál­lal­ko­zás indí­tá­sá­val, működ­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos fóru­munk kere­té­ben rend­kí­vül fon­tos és hasz­nos infor­má­ci­ók­kal gazdagodhattok.

Az előa­dást követően svéd­asz­ta­los meg­ven­dé­ge­lés­sel készülünk.

 

Szólj a bará­ta­id­nak is, gyer­tek minél többen!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.