Váltás az akadálymentes változatra Értesítés szelektív hulladékgyűjtés időpontjának változásáról  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.07.03
Kornél, Soma

Értesítés szelektív hulladékgyűjtés időpontjának változásáról

 

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

 

5100 Jász­be­rény, Lehel vezér tér 18.

 

Telep­hely:        5141 Jász­te­lek, Hrsz 090/2        Tel: 06.57/540–131

 

Posta:   5131 Jász­a­páti, Pf 60    Email:   ugyfelszolg@regiokomkft.hu„ info@regiokomkft.hu

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ÉRTESÍTÉS

 

 

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

 

érte­síti Jászal­só­szent­györgy köz­ség Lakos­sá­gát, hogy a

 

2019. június 10. Pün­kösd Hétfő nap­jára eső

 

ház­tól tör­ténő sárga zsá­kos sze­lek­tív hulladékszállítás

 

 

2019. június 08-án (szombaton)

 

 

kerül meg­tar­tásra.

 

Köszön­jük meg­ér­té­sü­ket és együttműködésüket!

 

 

 

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

 


Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.