Váltás az akadálymentes változatra Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – szállítási időpontok | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés — szállítási időpontok

Tájé­koz­tató a sze­lek­tív hulladékgyűjtésről

Tisz­telt Lakosok !

A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. 2018. októ­ber 01. — 2018. decem­ber 31. nap­jáig foly­tatja a ház­tól tör­ténő sárga és zöld zsá­kos sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tést, mely a lako­sok­nak térítésmentes.

A ház­hoz menő sze­lek­tív hul­la­dékgyűj­tés idő­pontja Jászal­só­szent­györgy településen:


„Sárga zsá­kos” hul­la­dék­szál­lí­tás napjai:

2018. októ­ber 26.          2018 novem­ber 19.                 2018. decem­ber 14.              

 

„Zöld zsá­kos” hul­la­dék­szál­lí­tás napjai:

2018. októ­ber 29.           2018. novem­ber 23. 

2018. decem­ber zöld zsá­kos elszál­lí­tás szünetel.

 

 

Köszön­jük meg­ér­té­sü­ket és együttműködésüket.

 

Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.