Váltás az akadálymentes változatra Múzeumok éjszakája a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.10.16
Gál

Múzeumok éjszakája a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán

 

A Büntetés-végrehajtási Szer­ve­zet idén elő­ször a Büntetés-végrehajtás Orszá­gos Parancs­nok­sá­gán tartja meg a Múze­u­mok Éjsza­kája prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben ren­dez­vé­nyét. A szer­vezők fon­tos­nak tart­ják, hogy az ese­ményre láto­ga­tók bete­kin­tést nyer­hes­se­nek a magyar bör­tö­nök, vala­mint a büntetés-végrehajtási hiva­tás múlt­jába és jelenébe.

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.