Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Képviselő-testület rendkívüli ülésére 2018. május 24. | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.06.26
János, Pál

Meghívó Képviselő-testület rendkívüli ülésére 2018. május 24.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének rend­kí­vüli ülésére

 

2018. május 24. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

 

Hely­szín: Pol­gár­mes­teri Hiva­tal, Föld­szinti nagyterem

 

Java­solt napi­rend:   

 

1.  Elő­ter­jesz­tés a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény fenn­tar­tói jogá­nak átadá­sá­ról az Egri Főegy­ház­me­gye részére

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

2. Elő­ter­jesz­tés a Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény költ­ség­ve­tési szerv megszűntetéséről

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

 

3. Egye­bek

 

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meg­hí­vot­tak

 

Jászal­só­szent­györgy, 2018. május 23.

 

 

  Tisztelettel:

                                                                                   Szar­vák Imre  polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.