Váltás az akadálymentes változatra Értesítés lakossági tüdőszűrés időpontjáról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.03.29
Auguszta

Értesítés lakossági tüdőszűrés időpontjáról

Érte­sí­tem, hogy Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen a tüdőszűrő vizsgálat

2018. ápri­lis 16-tól – 2018. ápri­lis 25-ig kerül megtartásra

 

A tüdőszű­rés helye: Köz­ség­háza Nagy­terme Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.

Szű­rési idő naponta:                      Hétfő         12.00–17.00 

                                                               Kedd           08.00–13.00 

                                                               Szerda        12.00–17.00 

                                                               Csü­tör­tök  08.00–13.00 

                                                               Pén­tek        08.00–13.00  

Utolsó szű­rési nap 2018. ápri­lis 25. Szerda  12.00–16.00

 

A szű­rési napo­kon 16:30 óráig, illetve 12:30 óráig jelen­jen meg ellen­kező eset­ben a szű­rést nem min­den alka­lom­mal tud­ják elvégezni!

18 év alatti sze­mély ese­té­ben a szű­rés elvég­zé­sé­hez szülői bele­egye­zés szükséges.

Aki a szű­rés ide­jéig még nem töl­tötte be a 40. élet­évét, a szű­rés elvég­zé­sé­hez üzem­or­vosi, vagy házi­or­vosi beutaló szük­sé­ges, továbbá szű­rési díjat köte­les fizetni.

 

A szű­rés díja 1.700.- Ft. 

 

A befi­ze­tési csek­ket a szű­rés hely­szí­nén, a beutaló bemu­ta­tása után lehet kérni.

A szű­rés elvég­zé­sé­hez a beteg­kár­tya bemu­ta­tása szükséges!

 

A tüdőszű­rés min­den­ki­nek aján­lott egész­sége megőr­zése érdekében!

 dr. Kovács Kornél

jegyző

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.