Váltás az akadálymentes változatra Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatásról | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatásról

Idő­pontra lehet hívni a kémény­seprő­ket a csa­ládi házakhoz!

Tájé­koz­tat­juk a lakos­sá­got, hogy 2018. január else­jétől a csa­ládi ház­ban (egy­la­ká­sos ingat­lan­ban) élők a nekik alkal­mas idő­pontra kér­he­tik a kémény­sep­rést, illetve az ellenőr­zési mun­ká­kat. A szol­gál­ta­tás igény­lése ezek­ben az ese­tek­ben nem köte­lező, de a biz­ton­ság érde­ké­ben javasolt.

További tud­ni­va­lók: Tájé­koz­tató kémény­seprőipari szolgáltatásról

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.