Váltás az akadálymentes változatra LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ezúton tájé­koz­tat­juk a Tisz­telt lakos­sá­got, hogy 2017. decem­ber 01. nap­tól a tele­pü­lés köz­vi­lá­gí­tási hiba bejelentésére

kizá­ró­lag a Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat meg­bí­zottja jogosult.

 

Kér­jük, hogy hiba ész­le­lése ese­tén jelez­zék a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban sze­mé­lye­sen vagy az alábbi elér­hető­sé­ge­ink egyikén.

 

Pol­gár­mes­teri Hiva­tal 57/556–025 vagy 70/6396396

Bathó-Szarvák Mónika 70/372‑7295

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.