Váltás az akadálymentes változatra LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.04.20
Tivadar

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

A Regio-Kom Kft. ezúton tájé­koz­tatja a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a 2017. novem­ber 13. napon ter­ve­zett sze­lek­tív hul­la­dék­szál­lí­tás­nál tech­ni­kai gon­dok támad­tak, ezért a zöld zsá­kok elszál­lí­tá­sára 2017. novem­ber 15. (szerda) kerül sor.

Ter­mé­sze­te­sen továbbra is beszál­lít­ható a Jász­telki Hul­la­dék­le­ra­kó­hoz a zöld hul­la­dék, mely­ből negyed­évente 
250 kg-ot ingye­ne­sen átve­szünk a lakos­tól, ha bemu­tatja az utolsó negyed­éves 
hul­la­dék­szál­lí­tási köz­szol­gál­ta­tási díj befi­ze­té­sét iga­zoló csek­ket, ill. folyó­számla kivonatot.

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.