Váltás az akadálymentes változatra Meghívó Polgármesterek XXV. Labdarúgó Találkozójára | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2021.06.18
Arnold, Levente

Meghívó Polgármesterek XXV. Labdarúgó Találkozójára

M E G H Í V Ó

 

Tisz­te­let­tel meg­hív­juk Önt a Tele­pü­lési Pol­gár­mes­te­rek XXV. Lab­da­rúgó Talál­ko­zó­jára, mely­nek

helye: Jászal­só­szent­györgy, Álta­lá­nos Iskola Műfü­ves pálya (Fő út 78.)

 

ideje: 2017. szep­tem­ber 29. 15.00 óra

 

A talál­ko­zóra min­den érdeklődőt sze­re­tet­tel várunk!

 

Kovács Sán­dor                                                         Szar­vák Imre

         JNSZ Megyei Köz­gyű­lés elnöke                                                                  polgármester

 

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.