Váltás az akadálymentes változatra Felhívás mammográfiás emlőszűrésre | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.09.25
Eufrozina, Kende

Felhívás mammográfiás emlőszűrésre

Nép­egész­ség­ügyi prog­ram kere­té­ben behí­vá­sos mam­mo­grá­fiás emlőszűrésre kerül sor az alábbi időpon­tok­ban, az alábbi tele­pü­lé­se­ken élő 45–65 éves höl­gyek részére:

 

2017. szep­tem­ber 29., októ­ber 02. Jászalsószentgyörgy,

 

A SZŰRÉS HELYE: Heté­nyi Géza Kór­ház és Ren­delőin­té­zet

5000 Szol­nok, Hősök tere 2.

Amennyi­ben nem tud meg­je­lenni a behí­vó­le­vé­len sze­replő időpont­ban,

új dátu­mot kér­het a 06–56-230–560 tele­fon­szá­mon, vagy a elojegyzes@mamma.hu e-mail címen

A BEHÍVÁS személyre szóló, lak­címre kikül­dött meg­hívó leve­lek­kel tör­té­nik, melyet a behí­vást megelőzően kb. 1 héttel kézbesítenek.

Amennyi­ben meg­hívó leve­let nem kapott, de pana­sza van, kér­jük, keresse fel házi­or­vo­sát, kér­jen beuta­lót a fenti Mamma Szűrőközpontba Szol­nokra!

A mam­mo­grá­fiás szűrővizsgálat segít­sé­gé­vel elér­hető a korai fel­is­me­rés és kezelés.

Kér­jük, hogy saját érde­ké­ben vegyen részt a szűrővizsgálaton!

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁSZBERÉNYI JÁRÁSI HIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.