Váltás az akadálymentes változatra Meghívó lakossági fórumra és Képviselő-testületi ülésre | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.05.24
Eszter, Eliza

Meghívó lakossági fórumra és Képviselő-testületi ülésre

Az elké­szült tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv és rendelet

véle­mé­nye­zé­sé­nek témájában

LAKOSSÁGI FÓRUMRA,

majd azt követően

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

Képviselő-testületének ülé­sére

2017. augusz­tus 10. (csütörtök)

15.00 órára

tisz­te­let­tel meghívom.

Hely­szín: ERZSÉBET MALOM (Zagyva út 36.)

 

Java­solt napirend:

 

1. Elő­ter­jesz­tés a tele­pü­lés­képi arcu­lati kézi­könyv bemutatásáról

Előadó: Kisze­lo­vics Ildikó településtervező

2. Elő­ter­jesz­tés a tele­pü­lés­képi rendelet-tervezet elfogadásáról

Előadó: Kisze­lo­vics Ildikó településtervező

3. Elő­ter­jesz­tés ingat­lan­fel­aján­lás elfo­ga­dá­sá­ról (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

4. Elő­ter­jesz­tés “Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért díj” ado­má­nyo­zá­sá­ról (zárt ülésen)

Előadó: Szar­vák Imre polgármester

5. Egye­bek

Meg­hí­vot­tak: Képviselő-testület tagjai

Állandó meghívottak

Jászal­só­szent­györgy, 2017. augusz­tus 4.

Tisztelettel:

Szar­vák Imre polgármester

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.