Váltás az akadálymentes változatra Felkérés kérdőív kitöltésére | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2018.08.21
Sámuel, Hajna

Felkérés kérdőív kitöltésére

a TOP-5.3.1–16, A helyi iden­ti­tás és kohé­zió erő­sí­tése című pályá­zat­hoz kapcsolódóan

 

A Jász­a­páti járás tele­pü­lési önkor­mány­za­tai kon­zor­ci­um­ban pályá­za­tot kíván­nak benyúj­tani a TOP-5.3.1–16, A helyi iden­ti­tás és kohé­zió erő­sí­tése című fel­hí­vásra.
A fel­hí­vás célja a tele­pü­lé­sek, tér­sé­gek közös­ségi kez­de­mé­nyező– és cse­lekvő­ké­pes­sé­gé­nek fej­lesz­tése, a közös­ségi sze­rep­vál­la­lás erő­sö­dése.
A kérdőív kitöl­tése név nél­kül tör­té­nik és csak 2–3 per­cet vesz igénybe.

Köszön­jük közreműködését!

A kérdőív az alábbi lin­ken érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfimcvLoWg55O2oP9EEutTWpDyefaZe_ZzYuQbbBlImfV0qpg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.