Váltás az akadálymentes változatra Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelve! | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2020.05.31
Angéla, Petronella

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelve!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász­be­ré­nyi Járási Hivatal

HATÁROZATA

Rókák tava­szi veszett­ség elleni orá­lis immu­ni­zá­lása cél­já­ból az alábbi tele­pü­lé­sek tel­jes terü­le­tére a csal­étek vak­cina kiszó­rá­sá­nak idő­pont­já­tól szá­mí­tott 21 napig, azaz

2017. ápri­lis 1– ápri­lis 21-ig

Alattyán, János­hida, Jászal­só­szent­györgy, Jász­a­páti, Jász­dó­zsa, Jászivány, Jász­kisér, Jász­la­dány, Jász­s­zentand­rás, Jászágó, Jászá­rok­szál­lás, Jász­be­rény, Jász­bol­dog­háza, Jász­felső­szent­györgy, Jász­fény­szaru, Jász­já­kó­halma, Jász­te­lek, Pusz­ta­mo­nos­tor tele­pü­lé­sek köz­igaz­ga­tási területén

ebzár­la­tot és legel­te­tési tilal­mat ren­de­lek el.

Tovább.…

 Dr. Nagy Béla

meg­bí­zott járási főállatorvos

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.