Váltás az akadálymentes változatra Meghívó: február 17.  | Jászalsószentgyörgy

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

Meghívó: február 17.

FALUSI ESTÉK

Hor­tiné Dr. Bathó Edit

a jász­be­ré­nyi Jász Múzeum igazgatója

A Jászok kau­ká­zusi rokonai

cím­mel vetí­tett­ké­pes előa­dást tart.

2017. feb­ruár 17-é

(pén­te­ken) 16.00 órakor

a Köz­ség­háza dísztermében!

Az előa­dásra min­den­kit sze­re­tet­tel vár a Hely­tör­té­neti Egyesület!

A Jászal­só­szent­györ­gyi Hely­tör­té­neti és Hagyo­mányőrző Egye­sü­let sze­re­tet­tel vár mindenkit!

Hozzászólás

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.