Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy | Archive | Kiemelt Hírek

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.04.25
Márk

‘Kiemelt Hírek’

Majálisozzunk együtt a Vadas parkban!

Majálisozzunk együtt a Vadas parkban!

Idén nyáron ismét gyermek lovastábor!

Idén nyáron ismét gyermek lovastábor!

Meghívó április 28. 17.00 óra Faluház

Meghívó április 28. 17.00 óra Faluház

HIRDETMÉNY óvodai és bölcsődei beíratkozásról

HIRDETMÉNY óvodai és bölcsődei beíratkozásról

Új óvodások beíratása a 2017/2018. nevelési évre   Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017./2018. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet alapján az óvodai beíratásra [...]

Ismét Kerekítő a Faluházban!

Ismét Kerekítő a Faluházban!

Meghívó megemlékezésre

Meghívó megemlékezésre

25 milliós támogatást nyert az általános iskola

25 milliós támogatást nyert az általános iskola

"Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent György Katolikus Általános Iskolában" címmel 25.000.000 Ft összegű, 100 százalékos támogatottságú pályázatot nyert iskolánk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívására benyújtott pályázat alapján. A projekt konkrét [...]

Babaköszöntő csomag az újszülötteknek!

Babaköszöntő csomag az újszülötteknek!

BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG JUTTATÁSÁRÓL DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A település megmaradásának záloga, hogy Jászalsószentgyörgyön minél több gyerek szülessen. Az Önkormányzat a maga szerény eszközeivel, egy gesztusértékű „Babaköszöntő csomag” biztosításával szeretné segíteni azokat a szülőket, akik [...]

Madárinfluenza

Madárinfluenza

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében megállapításra került a magas patogenitású madárinfluenza vírus okozta megbetegedés. Az Országos Főállatorvos 5/2016. számú határozatával Jász-Nagykun-Szolnok megye területén is elrendelte a baromfi zártan tartásának kötelezettségét. A [...]

FIGYELEM! Módosult a szociális célú tűzifa kérelmek benyújtásának határideje!!!

FIGYELEM! Módosult a szociális célú tűzifa kérelmek benyújtásának határideje!!!

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tűzi­fa­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 3.218.180.- Ft összegű vissza [...]

 Page 1 of 25  1  2  3  4  5 » ...  Last »