Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy | Archive | Kiemelt Hírek

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2017.11.20
Jolán

‘Kiemelt Hírek’

Már lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra!

Már lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra!

A jogosultsági feltételeket szabályzó Ren­de­let alap­ján az Önkor­mány­zat a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fűtés­hez ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban barnakőszenet biz­to­sít ház­tar­tá­son­ként leg­fel­jebb 10 mázsa mennyi­ség­ben. A szo­ci­á­lis célú [...]

2017. évi EBÖSSZEÍRÁS

2017. évi EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.   Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási [...]

A malmunk sem menekülhetett a vihar elől

A malmunk sem menekülhetett a vihar elől

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a hétvégi rendkívüli időjárás a néhány éve felújított vízimalom épületét sem kímélte. A szél által okozott károk szemrevételezése megtörtént, az Önkormányzat a biztosítóval felvette a kapcsolatot, jelenleg is folyamatban van a kárfelmérés. Az ideiglenes helyreállítás és az [...]

Meghívó az október 23-i megemlékezésre

Meghívó az október 23-i megemlékezésre

Bursa Hungarica felhívás!

Bursa Hungarica felhívás!

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első [...]

Meghívó Polgármesterek XXV. Labdarúgó Találkozójára

Meghívó Polgármesterek XXV. Labdarúgó Találkozójára

M E G H Í V Ó   Tisztelettel meghívjuk Önt a Települési Polgármesterek XXV. Labdarúgó Találkozójára, melynek helye: Jászalsószentgyörgy, Általános Iskola Műfüves pálya (Fő út 78.)   ideje: 2017. szeptember 29. 15.00 óra   A találkozóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!   Kovács [...]

Meghívó X. Jubileumi Családi napra!

Meghívó X. Jubileumi Családi napra!

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat!

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzat!

A TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ-RENDSZER FEJLESZTÉSÉHEZ NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT 170 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁST Önkormányzatunk „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója Jászalsószentgyörgyön” címmel 2016. április 18-án támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és [...]

Felkérés kérdőív kitöltésére

Felkérés kérdőív kitöltésére

a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz kapcsolódóan   A Jászapáti járás települési önkormányzatai konzorciumban pályázatot kívánnak benyújtani a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásra. A felhívás célja a települések, térségek [...]

Meghívó bábelőadásra

Meghívó bábelőadásra

 Page 1 of 26  1  2  3  4  5 » ...  Last »