Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy | Archive | Közérdekű információk

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.01.18
Piroska

‘Közérdekű információk’

Ösztöndíjpályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók számára!

Ösztöndíjpályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók számára!

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett   ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP 3.9.2 pályázat keretében Elnyerhető ösztöndíj összege: 30.000Ft / hó Az [...]

T Á J É K O Z T A T O M a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. november 30-án (pénteken) 8.00 - 16.30 óráig,   2018. december 1-jén (szombaton) 8.00 – 12.00 óráig   fogadjuk ügyfeleinket!     dr. Kovács Kornél jegyző

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes. 2019. első negyedév szelektív hulladékszállításának időpontjai: Hulladék [...]

HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása

<span class=“HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása" title="HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA” című vetélkedő felhívása" border="0"/>

A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, „A mi Európánk” című sikeres vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. tanévben magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára meghirdeti a „Hétköznapok Európája” című vetélkedőt. Fontosnak [...]

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?

Hogyan előzzük meg a fagy okozta vízhálózati károkat?

Pár tanács a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások belső vízhálózatain, az elfagyott szerkezetek cseréje akár 20.000 Ft, vagy azt meghaladó összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta csőtörésből eredő vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. néhány [...]

Ügyfélfogadási rend változás

Ügyfélfogadási rend változás

T Á J É K O Z T A T O M a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. november 9-én (pénteken) 8.00 - 16.30 óráig fogadjuk ügyfeleinket,   2018. november 10-én (szombaton) nincs ügyfélfogadás!     dr. Kovács Kornél jegyző

2019. január 11-ig lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra!

2019. január 11-ig lehet pályázni szociális célú tüzelőanyag támogatásra!

A jogo­sult­sági fel­té­te­le­ket sza­bályzó módosított 12/2018. (X.12.) számú Ren­de­let  alap­ján az Önkor­mány­zat a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fűtés­hez ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban [...]

Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye FELHÍVÁS villamos hálózatok környezetének tisztántartására Felhívják az ellátási területen élő ingatlantulajdonosokat, használókat, kezelőket, bérlőket a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott [...]

Halottak napjához közeledve ingyenes járatokat indítunk a temetőbe

Halottak napjához közeledve ingyenes járatokat indítunk a temetőbe

F E L H Í V Á S Érte­sít­jük a tisz­telt lakos­sá­got, az idő­sebb kor­osz­tályt és a moz­gá­suk­ban rész­lege­sen vagy tel­je­sen kor­lá­to­zott sze­mé­lye­ket, hogy tekin­tet­tel a közelgő halot­tak nap­jára a köz­ségi falu­busszal ingye­nes jára­to­kat szer­ve­zünk a helyi [...]

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban

T Á J É K O Z T A T O M a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. október 12-én (pénteken) 8.00 – 16.30 óráig fogadjuk ügyfeleinket, 2018. október 13-án (szombaton) nincs ügyfélfogadás!     dr. Kovács Kornél jegyző      

 Page 1 of 41  1  2  3  4  5 » ...  Last »