Váltás az akadálymentes változatra Jászalsószentgyörgy | Archive | Közérdekű információk

Jászalsószentgyörgy község hivatalos honlapja
2019.07.17
Endre, Elek

‘Közérdekű információk’

Ismét ösztöndíjpályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók számára

Ismét ösztöndíjpályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű tanulók számára

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében meghirdetett   ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP 3.9.2 pályázat keretében Elnyerhető ösztöndíj összege: 30.000Ft / hó Az [...]

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól

Tisztelt Lakosok ! A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. július 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontja: Település Hulladék [...]

Értesítés szelektív hulladékgyűjtés időpontjának változásáról

Értesítés szelektív hulladékgyűjtés időpontjának változásáról

  Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.   5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.   Telephely:        5141 Jásztelek, Hrsz 090/2        Tel: 06.57/540-131   Posta:   5131 Jászapáti, Pf 60    Email:   ugyfelszolg@regiokomkft.hu,, [...]

Tájékoztatás FOGORVOSI ÜGYELETRŐL

Tájékoztatás FOGORVOSI ÜGYELETRŐL

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2017. áprilisában feladat-ellátási szerződést kötött rendelési időn kívüli fogászati ügyelet biztosítására a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulással, mely intézményhez összesen 27 megyei település csatlakozott.   Önkormányzatunk annak érdekében, hogy az [...]

ÉRTESÍTÉS tüdőszűrő vizsgálatról

ÉRTESÍTÉS tüdőszűrő vizsgálatról

  Értesítem, hogy Jászalsószentgyörgy településen a tüdőszűrő vizsgálat   2019. április 10-től – 2019. április 24-ig kerül megtartásra.   A tüdőszűrés helye: Községháza Nagyterme Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Szűrési idő naponta:                Hétfő             12 - [...]

2019. január 1-jén megkezdte működését a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Feladata a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, mely magába foglalja a prevenciós, ártalomcsökkentő és kezelésben juttató tevékenységet Amiben segíteni tudunk: - információnyújtás, tanácsadás telefonon vagy személyesen, - segítségnyújtás szociális ügyek intézésében, - egyéni esetkezelés, - [...]

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban NKt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intémények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2019. évben [...]

Hirdetmény az óvodai beíratkozás módjáról

Hirdetmény az óvodai beíratkozás módjáról

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cifrapalota Tagóvodájába történő jelentkezés módjáról a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan.   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) alapján: Az óvoda a [...]

Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK részére 2019. évre

Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK részére 2019. évre

  Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2019. évi pénzügyi tervében „CIVIL SZERVETEK TÁMOGATÁSA” előirányzat terhére, Jászalsószentgyörgy községben tevékenykedő civil szervezetek részére.   Pályázati feltételek: -         pályázatot [...]

Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtések időpontjairól

Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtések időpontjairól

   Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről Tisztelt Lakosok !   A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. április 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés [...]

 Page 1 of 42  1  2  3  4  5 » ...  Last »